AMOLIN 300 ECFUNGISIDA

Berbahan Aktif Difenokonazol 150 g/l, Propikonazol 150 g/l.

Fungisida sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan , untuk mengendalikan penyakit busuk pelepah pada tanaman padi.

OPT : Fungisida dan ZPT

Konsentrasi Formulasi : 15 Ltr / 20 - 30 ml

 Busuk Pelepah 1  Busuk Pelepah  pelepah