AMOLIN 300 EC.FUNGISIDA

Berbahan aktif DIfenokonazol 150 g/l, Propikonazol 150 g/l.

Fungisida sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, untuk mengendalikan penyakit busuk pelepah pada tanaman padi.

OPT : Fungisida & ZPT

Konsentrasi Formulasi : 15 Ltr / 20-30 ml

Busuk Pelepah Busuk Pelepah 1