ABITA 200 EW

abita_100ml
abita_100mlabita_250ml


FUNGISIDA

Bahan Aktif : Tembaga abitat 200 g/l

Fungisida kontak dan sistemik yang berbentuk semulsi minyak dalam air berwarna hijau, digunakan untuk mengendalikan penyakit busuk hitam pada tanaman kubis.

OPT : Penyakit busuk hitam tanaman kubis.

Konsentrasi Formulasi :

Brand URL : ABITA 200 EW